Licytacja nieruchomości

I licytacja nieruchomości: mieszkanie w Radlinie, ul. Mariacka

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w   dniu   17-05-2019  roku   o  godz.   09:00

w  Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala  nr  8 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

I licytacja nieruchomości: mieszkanie w Radlinie, ul. Wolności

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w   dniu   15-05-2019  roku   o  godz.   11:30

w  Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala  nr  109 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

II licytacja nieruchomości: działka zabudowana w Marklowicach, ul. Krakusa (udział)

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w   dniu   14-05-2019 roku   o  godz.  12:15

w  Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala  nr  113 odbędzie się:

D R U G A      L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

stanowiącej własność dłużnika: Rugor Wojciech, oznaczonej jako:

Subskrybuj RSS - Licytacja nieruchomości