Licytacja nieruchomości

II licytacja nieruchomości: działka zabudowana w Mszanie

                                                   O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

                                     w   dniu   28.02.2019 roku   o  godz.  11:15

w  Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala  nr  109 odbędzie się:

                        D R U G A      L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

Subskrybuj RSS - Licytacja nieruchomości