Licytacja nieruchomości

II licytacja nieruchomości: działka zabudowana w Mszanie

                                                   O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

                                     w   dniu   28.02.2019 roku   o  godz.  11:15

w  Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala  nr  109 odbędzie się:

                        D R U G A      L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

I licytacja nieruchomości: działka niezabudowana w Rydułtowach

                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

                                             w   dniu   18.01.2019  roku   o  godz.   09:00

w  Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala  nr  109 odbędzie się:

                            P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

I licytacja nieruchomości: działka zabudowana w Wodzisławiu Śląskim

 

                                                          O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

                                          w   dniu   11.01.2019  roku   o  godz.   10:00

w  Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala  nr  109 odbędzie się:

                        P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

I licytacja nieruchomości: działka zabudowana w Wodzisławiu Śląskim

 

                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

                                    w   dniu   11 stycznia 2019  roku   o  godz.   09:30

w  Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala  nr  109 odbędzie się:

                          P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

I licytacja nieruchomości: lokal mieszkalny w Pszowie

                                                          O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

                                             w   dniu   16-01-2019  roku   o  godz.   13:30

w  Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala  nr  104 odbędzie się:

                             P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

Subskrybuj RSS - Licytacja nieruchomości