Licytacja nieruchomości

II licytacja nieruchomości: działka zabudowana w Wodzisławiu Śl., ul. Ofiar Oświęcimskich

 

                                                        

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w   dniu   19-07-2019 roku   o  godz.  10:00

w  Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala  nr  8 odbędzie się:

D R U G A      L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

Subskrybuj RSS - Licytacja nieruchomości